PHP

Internet of things สำหรับ smart Data center

ปัญหาหลัก ๆ เลยของคนที่มีหน้าที่ดูแล Data Center  คือ ไม่มีคนดูแลตลอด 24 ชั่วโมง  ถ้าทำงานในภาครัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ ทำงาน 8.30 – 16.30 น.  เสาร์ อาทิตย์ หยุด !!!

 

แล้วเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน ทำยังไง!!

–  ไฟฟ้าดับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่ทำงาน งานงอกสิครับ

–  ไฟใหม้

ถ้าอยู่ใกล้ที่ทำงานก็ดีไป วิ่งเข้ามาแก้ไขได้ทันเวลา แต่ถ้าไม่อยู่ละ เกิดเหตุตอนดึก  อยู่ต่างประเทศ บอกเลยว่า บรรลัย!!!

 

Iot ได้ยินมานานละ สมัยนี้อะไร ๆ ก็เชื่อมต่อเข้ากับ internet แล้วมันจะเอามาแก้ปัญหานี้ได้มั้ย คอยดูแล monitor และคอยแจ้งเหตุให้เรา แก้ไขปัญหาบางอย่างได้จากทุกทีบนโลกที่สามารถเชื่อมต่อ internet ได้  ทุกวันนี้ software ที่สามารถทำงานลักษณะนี้ก็มีอยู่จำนวนหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ครอบคลุม ต้องประยุกต์ให้เข้ากับที่ ๆ ไป ถูกจะเหมาะกับคำว่า

 

 ” Smart Data Center”