PHP

Fasting วันที่สี่ ยังไหว ๆ

Posted On กุมภาพันธ์ 21, 2019 at 3:43 am by / ปิดความเห็น บน Fasting วันที่สี่ ยังไหว ๆ

หลังจากทำ fasting  เข้าวันที่ 4 ถือว่าก็ผ่านมาได้ด้วยดี ไม่ได้หิวอะไรมาก

เมนูเช้านี้

  • น้ำเปล่า
  • กาแฟดำ
  • ถั่วทอด อันนี้ไม่น่ากินเลย มันของทอดนี่หน่า

วันนี้ถือว่าการ burn  ไม่ได้ผลเต็มที่

คงต้องมีวินัยให้มากกว่านี้