PHP

API track พัสดุไปรษณีย์ไทย ทำอย่างไร

           ไปรษณีย์ไทย บริษัทผู้ให้บริการในธุรกิจขนส่งเบอร์หนึ่งของไทย ซึ่งต้องยอมรับว่า ปัจจุบันตลาดขนส่งมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือด ซึ่งจำเป็นที่ไปรษณีย์จะต้องมีการพัฒนาบริการของตัวเองให้มีความทันสมัย อำนวยความสะดวกสบายให้กับลูกค้า เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ดียิ่งขึ้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 19 กันยายน  2562  ไปรษณีย์ไทยได้เปิดให้บริการข้อมูล Track API เป็นการให้บริการข้อมูลของ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสถานะของสิ่งของที่ลูกค้าได้ใช้บริการส่งสิ่งของกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นจำนวนมาก

โดยที่ลูกค้า หรือ นักพัฒนาสามารถสมัครเพื่อขอให้บริการได้ ตาม link ด้านล่าง

https://track.thailandpost.co.th/

บริการมีดังนี้

ลูกค้าทั่วไป

1. ใช้งานฟรี

2. เชื่อมต่อ API เพื่อติดตามสถานะได้สูงสุด 1,000 หมายเลข / วัน

3. จัดทำรูปแบบรายงานที่ง่ายต่อการเข้าใจ

4. อัปเกรดเป็นลูกค้าองค์กร

5. จัดการการแจ้งเตือน (เปิด – ปิด SMS / E-mail)

ลูกค้าองค์กร

1. ใช้งานฟรี

2. เชื่อมต่อ API เพื่อติดตามสถานะเริ่มต้นที่ 10,000 หมายเลข / วัน

3. จัดทำรูปแบบรายงานที่ง่ายต่อการเข้าใจ

4. ส่งคำร้องเพื่ออัปเกรดจำนวนหมายเลขสำหรับติดตามสถานะที่มากขึ้น

5. จัดการการแจ้งเตือน (เปิด – ปิด SMS / E-mail)