จิปาถะ

โครงสร้างง่าย ๆ ในการพูดให้น่าสนใจ

โครงสร้างง่าย ๆ ในการพูดให้น่าสนใจ

  1.  บทเกริ่นนำ สร้างความเข้าใจให้ตรงกันว่าจะนำเสนอเรื่องอะไร

  2.  บริบท – ทำไมประเด็นนี้จึงสำคัญ

  3.  แนวความคิดหลัก

  4.  แนวทางการประยุกต์ใช้

  5.  บทสรุป

 

ที่มา  : จากหนังสือ TEDTalks  , Chris Anderson , ทิพย์นภา  หวนสุริยา แปล