AIIonic Framework

แนะนำแอพพลิเคชันตรวจสุขภาพผมและหนังศีรษะ

แอพพลิเคชันตรวจสุขภาพผม

NV smarthair solution

     

 

คุณสมบัติ

1. สามารถตรวจ วิเคราะห์สภาพเส้นผมและหนังศีรษะ
2. เก็บข้อมูล ประวัติการตรวจ ระยะเวลา 1 ปี
3. แนะนำเคล็ดลับในการดูแลเส้นผลและหนังศีรษะ
4. แนะนำวิธีการแก้ไข ปัญหา แนะนำผลิตภัณฑ์
5. แชร์ผลการตรวจไปยังผู้เชี่ยวชาญ เพื่อสอบถามวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด

เข้าไปที่ playstore ค้นหาคำว่า “NANOVECH App”

หรือ ค้นหาใน App store ค้นหาด้วยคำว่า “NVSmarthair”