Ionic Framework

เริ่มต้นเขียน Mobile App ด้วย ionic ตอนที่ 2

หลังจาก เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือ พร้อมที่จะพัฒนาเรียบร้อยแล้ว ถ้าใครยังไม่ได้  บทความนี้เลยครับ  vv

เริ่มต้นเขียน Mobile App ด้วย ionic ตอนที่ 1

ถ้าทุกอย่างพร้อมแล้วไปลุยกันเลย

ก่อนอื่นที่จะทำการเขียน เราจะต้องเตรียมที่เก็บสำหรับงานของเราก่อน โดยทำการสร้าง folder ไว้ใน drive ไหนก็ได้ เพื่อเก็บงานของเรา จากนั้น เข้าไปยัง folder ที่เราได้สร้างไว้ ในตัวอย่าง เราสร้างงานไว้มี่ c:/ionicapp/app1

 

ใช้ command prompt  ไปยัง folder งานของเรา

 

ทำการสร้างงานง่าย ๆ ด้วยคำสั่ง   ionic start  myadpp sidemenu

ต่อมาทำการเพิ่ม platform สำหรับการ build app ในที่นี้ถ้าต้องการให้เป็น andriod ใช้คำสั่ง

ionic cordova platform add android

ถ้าต้องการเป็น ios ใช้คำสั่ง

ionic cordova platform add ios

พอถึงขั้นตอนนี้ เราน่าจะพอรันแอพเพื่อทดสอบได้แล้ว โดยจะสั่งรัน application ไปที่ browser ผ่าน port : 8100

โดยใช้คำสั่ง  ionic serve

 

ซึ่งจะได้ผลลัพธ์ ประมาณนี้ ตรงนี้ขออนุญาตแสดงแอปพลิเคชันที่ได้พัฒนามาระดับหนึ่งแล้ว

ของเพื่อน ๆ น่าจะออกมาหน้าตาประมาณนี้ครับ

 

แล้วมาต่อกันตอนที่ 3 ครับ ซึ่งจะได้เจาะในรายละเอียด โครงสร้างเพื่อให้เข้าใจการทำงานของ Framework ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง