Digital Marketing

เขียนยังไง ให้ขายดี

เขียนยังไง ให้ขายดี

  1. ตัว product ต้องมาก่อน จะต้องมีคุณสมัติ ที่ แตกต่างจากตลาด หาจุดเด่นให้เจอ และ เปี่ยมด้วย นวัตกรรม อะไรคือจุดเด่นของสินค้า ขยี้เข้าไป
  2. ต้องเขียนโดยเน้นถึงคุณประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับ ไม่ใช่บอกถึง spec ของสินค้า ลูกค้าไม่อยากฟังหรอก เช่น ต้องบอกว่าซื้อสินค้าไปแล้ว ลูกค้าจะได้ประโยชน์อะไร เช่น สวย ใสขึ้น มีความมั่นใจมากขึ้น ดึงดูดเสน่เพศตรงข้าม เป็นต้น
  3. การเขียนต้องเน้นให้เห็นภาพ
  4. เขียนให้เกิดอารมณ์  อารมณ์กลัวจะได้รับความนิยมนำไปเขียน และได้ผลมากที่สุด
  5. มีการปิดการขาย มีระยะเวลาจำกัด เช่น สินค้ามีไม่กี่ชิ้น มีจำนวนจำกัด เฉพาะวันไหน ถึง วันไหน