Data Center

มาตรฐาน DC(Data Center) และ DR (Disaster Recovery Center) ควรห่างกันกี่กิโลเมตร

 

กำหนดมาตรฐาน DC กับ DR ต้องห่างกันกี่กิโลเมตร

 

DC (Data Center) คือ ศูนย์ข้อมูลหลัก ที่ใช้ในการให้บริการ

ส่วน DR (Disaster Recovery Center) หรือ ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ใช้ในกรณีที่ ศูนย์ Data center หลักไม่สามารถให้บริการได้ อาจจะมีสาเหตุมาจากการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น ภัยธรรมชาติ (ไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม) ,โดนโจมตีทาง cyber, ปัญหาการเมือง

เพื่อให้การดำเนินธุรกิจ หรือ การให้บริการ ไม่เกิดการหยุดชะงัก หรือ จนกว่า data center หลักจะกลับมาให้บริการได้อีกครั้ง

แล้ว dc (main data center) กับ DR ควรมีระยะห่างกันกี่กิโลเมตร ซึ่งตามมาตรฐานแล้ว ยังไม่มีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าควรห่างกันเท่าใด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ อย่าง เช่น

  • บริบทขององค์กร
  • งบประมาณ
  • สภาพพื้นที่

บางตำราก็กำหนดว่าควร ห่างกันอย่างน้อย 160 กิโลเมตร ไม่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ที่ีมีลักษณะความเสี่ยงเดียวกัน เช่น อยู่ในจุดยุทธศาตร์ของม็อบทางการเมือง ซึ่งถ้าอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันก็อาจจะโดนปิดทั้งสองแห่ง ซึ่งเอาตามความเป็นจริงก็เป็นเรื่องที่ทำได้ยาก

หรือควรห่างกัน ให้ห่างจากระเบิดขนาดใหญ่ เช่น ระเบิดปรมณู หรือ คาบอมส์  ซึ่งเราก็ไม่รู้อีกว่า รัศมีของอำนาจทำลายล้างมันอยู่ที่กี่กิโลเมตร ซึ่งยากมาก

หรือถ้างบประมาณไม่มีประเด็น องค์กรรวย ก็อาจจะทำ DR ไว้คนละทวีปไปเลย ทำงานแบบ snyc ข้อมูล หรือ replicate data ตลอดเวลา –> replicate data for disaster recovery

บางที่อาจจะเป็นแค่การมีสถานที่อีกที่ ใช้สำหรับเก็บ storage หรือ tape สำรองข้อมูลไว้อีกที่ หรือ เก็บ hardware ที่มีความจำเป็นในการ recovery ระบบขึ้นมาใหม่

 

แต่ท้ายที่สุดแล้ว ก็ต้องดูความเหมาะสมของหลาย ๆ อย่างประกอบกัน

มาดูมาตรฐานของไทย ได้กล่าวไว้บ้างมั้ย

ตัวอย่างข้อกำหนดของการอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับ data center และ DR ระยะห่างกำหนดไว้อย่างน้อย 10 กิโลเมตร

>>> ข้อกำหนด ระยะห่างระหว่าง dc กับ dr