จิปาถะ

ประเทศไทยในอีก 20 ปี ข้างหน้า จะมีรูปร่างหน้าตาแบบไหน?

แผนเศรษฐกิจประเทศไทย 20 ปี

Download แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 -ปี 2560-2564  ตาม link ด้านล่างครับ

vv
แผนเศรษฐกิจประเทศไทย 20 ปี